Минулий час у англійській мові. Past Simple - простий неозначений минулий час

Минулий час у англійській мові. Past Simple - простий неозначений минулий час

Майже повна відсутність відмінкових закінчень іменників та нескладне відмінювання дієслів робить англійську мову доволі простою для вивчення. Але минулий час в англійській мові має декілька різноманітних форм, що характеризуються доволі заплутаними правилами утворення та бувають складними при запам’ятовуванні. Все ж таки існує одна форма минулого часу, що, мабуть, є найпростішою для абсолютної більшості англійських дієслів, тому викликає найменше труднощів у студентів та учнів. Ця наша стаття цій формі і присвячена, тож почнемо з Past Simple.

Коли використовується та що означає, і найголовніше, як утворюється

Ця форма дієслова означає якусь короткочасну дію, що відбулася у минулі часи, зараз вона припинена, і відновлення цієї дії найближчим часом не очікується, чи відновлення неможливе за об’єктивних причин.

Також ця форма дієслів притаманна при описі подій, що відбувалися одна за одною впродовж нетривалого часу.

Утворення минулого часу в англійській мові утворюється завдяки додаванню до основної форми дієслова закінчення -еd. 

Приклад: visit + еd = visited; work + еd = worked.

Правильні дієслова (regular verbs), що закінчуються на “у” теж  мають закінчення -еd, приклад: play + еd = played. Якщо перед “у” стоїть приголосна, то у дієслова змінюється закінчення на “ie” та додається “d”. Приклад study - studied.

У випадку, якщо слово закінчується на “е”, до нього просто додається “d”. Приклад like - liked. 

Звучання закінчень правильних дієслів у минулому часі може змінюватися від короткого [t], коли слово закінчується на  приголосні s, h (у сполученнях), k, p, f, до більш довгого [id] для слів, що закінчуються на t та d, чи короткого [d] для будь-яких інших випадків.

 

Past Simple для неправильних дієслів (irregular verbs)

Англійська мова не була б сама собою без слів-виключень. Серед англійських дієслів вони також трапляються у достатній кількості, і для утворення стверджувальних речень у цьому різновиді часу використовується друга форма неправильних дієслів. 

Приклад:

- I saw her. Я побачив її.
- John felt pain. Джон відчув біль. 

Утворення речень для цієї форми минулого часу в англійській мові

Стверджувальні речення у Past Simple для правильних дієслів виглядають стандартно:

Підмет + дієслово у past simple + решта речення

Приклад: He studied yesterday. Він навчався вчора. 

Про простий доконаний час із неправильними дієсловами ми трішки згадували вище, тому наведемо формулу його утворення із прикладом:

Підмет + дієслово у другій формі + решта речення

They wrote those letters. Вони писали ті листи. 

Для утворення заперечний та питальних речень в Past Simple використовується допоміжне дієслово did.

Питальне речення:

did + підмет + дієслово у першій формі + решта речення 

Приклад: Did you play football yesterday? Ти грав у футбол вчора?

У заперечних реченнях застосовується словосполучення did not, чи у скороченому вигляді didn’t. Утворення речень відбувається по формулі: 

Підмет + did not (чи didn't) + дієслово у першій формі + решта речення.

Приклад: We didn't tell you. Ми не казали вам. 

Зверніть увагу на те, що у цьому реченні використане дієслово tell, яке теж є неправильним, але у простій та невизначеній формі минулого часу в англійській мові для питальних та заперечних фраз воно (як і решта irregular verbs) застосовуються у простій (першій) формі. Що значно спрощує утворення Past Simple.

Спробувати Безкоштовно